Over ons

Wie zijn wij?

Over ons

Al jaren is er een verlangen in mijn hart voor een gebedshuis in Den Helder. 24 September 2014 was het zover: Het Holland gebedshuis werd geopend met als doel een plek te creëren waar God 24 uur per dag wordt aanbeden. Juist in deze tijd is gebed hard nodig, denk maar aan alle nood die er in de wereld is zoals het vluchtelingenprobleem, tereurdreigingen, etc. Het is tijd dat wij als christenen opstaan en gaan bidden voor de wereld. Sinds de opening bidden we nu zo’n 30 uur in de week, verdeeld over 5 dagen en dit is nog maar een begin! Het is mijn grote verlangen om meer mensen in te zetten zodat er uiteindelijk 24 uur, 7 dagen in de week gebeden en aanbeden wordt in het gebedshuis. Het doel van ons gebed is Handelingen 2, waar de eerste opwekking wordt beschreven. Ik verlang naar diezelfde uitstorting van Gods Geest in Nederland (en de wereld), zodat de hemel tastbaar wordt op aarde en waardoor de mensen Jezus massaal gaan leren kennen.

Inmiddels hebben we zo’n 30 bidders die mee werken aan ons gebedshuis, die in blokken van 2 uur hun gebedswerk doen. Maar om onze visie werkelijkheid te maken hebben we nog veel meer bidders nodig, dus als jij geïnteresseerd bent, dan kun jij je opgeven voor onze introductie cursus. In deze cursus leggen we uit hoe een gebedshuis werkt. Je bent van harte welkom! Voor opgave voor deze cursus zie >> bid mee!

Met vriendelijk groeten,
Herman Boon

Als we gaan bidden dan verandert de wereld! Bid je mee?

Schrijf je hier in!